0
Solarni komplet za klimatizaciju obično uključuje sistem koji koristi energiju sunca za napajanje klima uređaja. Ovi kompleti obično uključuju solarne panele, kontroler punjenja, baterije za skladištenje energije, inverter za pretvaranje istosmjerne energije iz panela u AC napajanje za klima uređaj, a ponekad i dodatne komponente poput ožičenja i hardvera za montažu.
Postavljanje općenito funkcionira tako što prikuplja sunčevu svjetlost kroz solarne panele, pretvara tu sunčevu svjetlost u električnu energiju, pohranjuje je u baterije (ako je potrebno), a zatim pomoću invertera transformira električnu energiju u oblik koji može koristiti klima uređaj.
Imajte na umu da efikasnost ovakvog sistema zavisi od faktora kao što su veličina i efikasnost solarnih panela, kapacitet baterija, potreba za napajanjem klima uređaja i lokalni uslovi sunčeve svetlosti. Možda bi bilo najbolje da se konsultujete sa profesionalnim ili renomiranim dobavljačem kako biste bili sigurni da ćete dobiti sistem koji odgovara vašim potrebama i efikasno radi u vašoj situaciji.
2